Hornsted

Hornsted (ty. Hornstatt)

 

Uthogd rom eller sted for haspel nede i gruven; sveivsted.

 

H.s størrelse var tilpasset det behovet haspelknektene hadde for plass når de skulle dra haspelsveiven (haspelhornet).

 

Ordet ’hornsted’ går tilbake til det tysk ordet ’Horn’ som var en fagspesifikk betegnelse på haspelsveiven.

 

Varia:

- Uttrykket ”Hornstatt” finnes i kildene til den etterreformatoriske gruvedriften i Telemark, og viser at de dypeste gruvene måtte ha hatt minst én haspel nede i gruven, i tillegg til den som alltid sto i sjaktåpningen.[1]

 

Fotnoter

1. Berg B.I. 2006 (287):285.