Haspelhorn

Haspelhorn/haspehønn (ty. Haspelhorn)

 

Håndsveiv festet til enden(e) av rundstokken (rebarmen) på håndvinda (haspelen) for heising av stein eller vann fra gruven.

 

Opplysninger om dimensjoner på h. angir at grepet er ca 30 cm langt og at h.s svingradius er 35 - 40 cm. Svingradiusen er optimal når grepet på det høyeste ikke går over skuldrene og på det laveste ikke under knærne på haspelknekten.[1]

Nødvendig anvendt kraft vil variere etter tykkelsen på rundstokken og svingradiusen på h.. Jo tynnere rundstokk og jo lengre arm, jo mindre kraftbehov. Disse størrelser kan naturligvis bare varieres innen visse grenser.

Ut fra foreliggende opplysninger og tegninger var sveiven enten ved smiing eller mekanisk festet til rundstokkens akseltapp, eller den gikk selv inn i rundstokken, da med endestykket formet som et blad.

Når det var h. på begge sider, sto disse slik i forhold til hverandre at den ene sveiven var nede når den andre var oppe.

H. blir trukket rundt av en eller to haspelknekter.

 

Fotnoter