Hutmann

Hutmann (ty.)[1]

 

Oppsynsmann/vaktmester/materialforvalter i smeltehytta (ved Kongsberg Sølvverk) med ansvar for bygninger, inventar, verktøy og de verdifulle lagerbeholdningene.

 

H. bisto også sølvbrenneren når brannsølvet ble tatt ut av ovnen.

      

            Statusmessig tilhørte h. et mellomsjikt sammen med sjaktstigerne, gruvesmedene, understigere og oppsynsmenn, avgrenset oppover mot overstigere og pukkstigere, nedover mot fagarbeidere som hauere.

       ’Hutmann’ er avledet av verbet ’hüten’ som betyr å passe på, vokte.


Fotnoter

1. Berg 2005 (214): 42