Innbrudd

Innbrudd (ty. Einbruch, Neinbruch)

 

Kutt, innhogg som åpner en bergflate for videre bryting.

 

Ved å gjøre ’innbrudd’ skaffet haueren seg en utslagsflate for det videre arbeid. Han kunne nå hogge løs fjellet ovenfra, nedenfra og fra siden. Etappene mot innbruddet, inntil hele profilen var hogd ut, kunne deles inn i dagsverk med bestemte navn.[1]

Et riktig plassert og godt utarbeidet i. var av stor betydning for det arbeid som skulle utføres.

Arbeidet med i. ble utført med hammer og bergsjern.

 

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):56.