Inndrivingsarbeid

Kaldkilingsteknikk hvor store steinblokker med utgangspunkt i en sprekk ble utkilt med bruk av kiler og tunge feisler (slegger).

 

Fantes ingen naturlig sprekk, kunne det hogges ut en med et rissjern, et langt, tynt bergsjern. For å gjøre det lettere å drive inn kilene ble det satt inn jernplater som foringer mellom kilene og fjellet og kilene[1]

 

Varia:

- Eldste kjente eksempel på i. er gruvedrift på rødoker på Thasos i Egeerha­vet, hvor det for ca 15.000 år siden ble brukt hjortehorntakker som kiler, inndrevet med rullesteiner i sprekker i jernhard hematitt (blodstein), for å avdekke rødokeren.[2]

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):57.
2. Ibid:474. Rød oker ble brukt som fargestoff til hulemaling og i kosmetisk øyemed, bl.a. til maling av de døde, til hårfarging og  ansiktsmaling.