Kiljern

Kiljern/kiiljern

 

Spikerformet, stor jernkile brukt til å gjøre åpning i treverk når trekiler skulle inndrives.

 

K. ble brukt når trekiler skulle inndrives i vannhjulakselen for å kile fast akseltappen, eller når treklossene i en kilesump (tredam) i gruven skulle kiles fast og sumpen gjøres helt tett. Kilene ble da påsatt en såkalt kilhanske for å hindre oppsplintring

Det er opplyst at k. veide 8 kg.[1]

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:9.