Kost

Kost/kaast

 

Rommål for ved.

 

1. Ustandardisert mål på volumet i en vedstabel. Målet varierte nokså mye fra sted til sted, over tid på samme sted, og mellom forskjellige vedsorter.

’Kost’ ble ofte brukt synonymt med vedmålene ’lakter’ og ’favn’, hvor ’kost’ kanskje var det folkelige uttrykk.[1]

2. Mål på en viss mengde kulleved, vanligvis 5 alen lang (3,15 m), lunnet i sneplogform med rotenden korsvis i spiss til 3 alens (~1,90 m) høyde.[2] Også betegnet som ’reis’ eller ’høggerlass’.

 

Fotnoter

1. Ved Bærum jernverk ble det i begynnelsen av 1600-tallet regnet at 20 k. eller 60 storfavner ga 50 lester kull. (NHL:219). 50 lester kull ≈100 m3 fast mål -> ≈150 m3 løst mål -> 1 k. (ved Bærums Verk) = 150 m3:20 = 7,5 m3.
2. Brünnich 1816:41. Det fremgår ikke om dette er et lokalt mål for Kongsberg-distriktet hvor han tjenestegjorde i bergadministrasjonen. Han bemerker også at det medgår flere slike ’koster’ til en kullmile.