Kruttpatron

Kruttpatron/krudtpatron/patron    

 

Krutt innpakket i ønskede porsjoner i sterkt papir, såkalt skytepapir, el annet materiale. K. ble spesielt brukt i fuktige hull og papiret ble derfor gjerne innsatt med talg el annet fett før kruttet ble fylt i og patronen kunne settes ned i bunnen før forladingen.

 

Varia:

- Lading med patron beskrives slik i en tidlig 1800-talls kilde:

”Skulle denne Fremgangsmaade [midlertidig stopping av vanninntrengning ved å kline leire på veggen i borhullet] ei ville hielpe maa Hullet lades med Patron der bliver lavet of Karduuspapiir der oversmøres med Talg og fyldes med krudt. Denne Patron nedlades da i Hullet hvorefter Ladningen [forladningen] med mueligste Hastighed indslaaes, Rennaalen udtages og Fænghullet forsynes med Rakett og anstikkes.”[1]

Fotnoter

1. Brünnich 1801-1804:17.