Forlading

Forlading/fordemming

 

Tetting av et borehull over sprengladningen med en forladning.

 

Forladning ble brukt fordi det var nødvendig å tette igjen borehullet for å få sprengladningen til å bryte godt.

           I ”kruttperioden” (se kruttsprengning) brukte man som regel tørr, steinfri leire el annet materiale, som forladning (se renn-nål og leirestamping).

           Da sprengoljen og dynamitten kom i bruk i 1860- og -70-årene, ble det brukt grov sand som forladning. Under vann ble vannet ansett som tilstrekkelig forladning (sprengolje hadde egenvekt 1,6 og sank til bunns).