Len

Len (ty. Lehen)[1]

 

1. Så mye felt et geverkskap har i forlening, det være seg stoll eller funngruve med eller uten et eller flere mass; 2. lengdemål på ca 14 meter (7 lakter).

 

Ad 2. Målet fastsatt i bergordningen av 1540 etter saksisk mønster. L. inngikk som lengdemål ved utmålingen av forleninger som ble målt i wehr à to l. à 14 m. F.eks. skulle en funngruves lengde være tre wehr, dvs. 3x14x2=84 m. Bredden var etter sedvane et l., eller 14 m, og fulgte malmårens fall mot dypet. Innenfor dette området fikk muteren rett til utnyttelse av mineralene.

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på Berg B. I. 2006 (287): 53 og 1998 (307):7.