Materialbonde

Betegnelse på bonde som leverte skogprodukter som trekull, setteved, røsteved og gruvetømmer til bergverkene.

 

Betegnelsen er kjent fra Knut Sprautens arbeider om materialforsyningen til kobberverkene.[1] I praksis vil en m. ofte være d.s.s. en cirkumferensbonde eller pliktbonde.

Fotnoter

1. Trolig er betegnelsen hentet fra trondheimskjøpmannen Hans Hornemanns arkiver som er gjennomgått av Sprauten.