Murskjerm

Murskjerm[1]

 

Vegg av teglstein murt opp i en fyrsettingsort som et av flere tiltak for å få kontroll med røyk og hete fra fyrsettingen.

 

M. ble innført i fyrsettingsorter ved Kongsberg Sølvverk i 1858. Skjermen ble bygget med jerndør og forbundet med takhjellen som ledet røyken ut i friluft, med jernrør. Skjermen ble vanligvis flyttet hver annen eller tredje måned med en avstand til bålet på 2-12 meter.

M. lettet arbeidet for fyrhauerne da den fremmet sterkere trekk og kjølte fyrstedet og ved at haueren under pauser kunne trekke frisk luft utenfor skjermen.

 

Varia:

- I sin tidligere form, med et åpent rom på opptil 60 m foran skram, kunne hjellen sammenlignes med en skorstein med åpent ildsted - vi ville si peis - nå [med skjerm og rør] var den blitt en skorstein forbundet med en kakkelovn.

 

Fotnoter

1. Denne artikkel bygger på Berg 1998 (25):passim.