Mute

Mute/muthe/indmute (ty. muten)                 

 

Begjære myndighetene om rett til å undersøke og utnytte en malmforekomst.

 

Adressat for begjæringen har gjennom historien vært bergmesteren. I dag sendes søknader vedrørende utnyttelse av malmfunn til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (opprettet 1.1. 2010). I dag må det sendes flere søknader før en kan utnytte et malmfunn med regulær gruvedrift i større skala, således ”Søknad om undersøkelsesrett”, ”Søknad om prøveuttak”, ”Søknad om utvinningsrett” og Søknad om driftskonsesjon.

            Se også muting.