Mutingsprotokoll

 

Protokoll over utstedte mutingsbrev med opplysninger om muterens navn, beskrivelse av malmprøven og navn på grunneieren.[1]

Fotnoter

1. Mykland 2005:347.