Overspreisel

Låsestokk brukt til å holde underliggende materiell på plass.

 

O. var gjerne granstenger som ble brukt for å holde dekkmateriell på en kast (1.) på plass ved skyting.

O. kunne surres og kiles fast, festes med fothasper eller legges i egne uthugde rom i fjellet (arbinger).[1]

 

Fotnoter

1. Sanness 1930.