Pliktbonde

Betegnelse på bonde som har arbeidsplikt innenfor et verks privilegerte område, eller cirkumferens.  Se også cirkumferensbonde.