Rasbryting

Bryting ved at man får fjellpartier til å rase inn i utsprengte bergrom

R. er under gunstige forhold anvendelig som brytningsmetode i løse bergarter hvor man kan få malmpartiet til å gå i ras ved å omfare det med orter og åpne strosser. Samtidig som malmen raser, knuses den også opp. Ved uttak (gjennom tappluker i bunnen) erstattes malmen suksessivt med gråberg.