Schwamkrugs turbin

 Schwamkrugs turbin/Schwamkrug-turbin

Turbin med horisontal aksel og indre vanntilløp.

 

S. t. ble bygget med både enkel og dobbel skovlegang. Turbinen med dobbelt skovlegang var beregnet på steinheising. Den hadde mange likhetstrekk med vendehjulet, kjerraten, og ble kalt ’vendeturbin’. Den første S. t. var av denne typen og ble installert i 1847 i Sachsen. Turbinen løp relativt langsomt, og karakteriseres som en mellomform mellom vannhjul og moderne turbiner.

 

En S. t., to meter i diameter og med dobbel skovlegang, ble anlagt ved Kongsberg Sølvverk i 1860.

Foruten det dobbelt settet skovler, ble den styrt på samme måte som kjerraten via tre vekststenger, en til bremsen (trebolt som ble trukket mot turbinhjulets omkrets), og to til påslagsventilene som regulerte påslippet av trykkvann (skyssene).

Beregnet ytelse for denne turbinen var 10 HK ved en virkningsgrad på 56 %. Sammenlignet med kjerraten som den erstattet, økte heisehastigheten med 15 %, mens driftskostnadene ble redusert med 16 %. Turbinen hadde en girmekanisme med totrinns utveksling til den overliggende linekurv for reduksjon av heisehastigheten.[1]

 

Varia.

- Det finnes bevart en del Schwamkrug-turbiner med enkel skovlegang, men den eneste kjente Schwamkrug-vendeturbin som er bevart, finnes ved Norsk Bergverksmuseum.[2]

Fotnoter

1. Berg B.I. 1994 (121):251-256; 1998 (25):406-408.
2. Berg B.I. 1994 (121):254.