Sebastin

 

Sprengemne bestående av 60 % nitroglyserin, 30 % salpetersur natron og 10 % trekull.                                   

 

S. var en av mange produkter som kom på sprengemnemarkedet i 1870-årene. Flere oppfinnere var i virksomhet med å omgå Nobels patenter og fremstille nitroglyserinbaserte sprengemner med større effekt enn dynamitten. Alle disse sprengemnene hadde imidlertid den ulempe til felles at de, liksom gurdynamitten, hadde lett for å utsondre nitroglyserin hvilket gjorde produktene farlige i bruk.[1] Se også ammoniakk-krutt. 

 

Fotnoter

1. Nauckhoff 1919:30