Skorhugge

Skråhugge den enden av en stempelstokk eller spreisel som skal ha en kløft i fjellet som anlegg.