Skramhugge

Skramhugge/skramme/innskramme/indskramme (ty. schrämen)

 

Hugge inn spor (skram) i fjellet med hammer og bergsjern som forberedelse for videre bryting mot skrammen, enten med håndredskap eller med fyrsetting.

 

Fra Årdal kobberverk hvor kruttsprengning, pga de topografiske forhold, var eneste brytningsteknikk, berettes at det i gruveekstraktene ofte står "boring og schrøming"[1]. Bortsett fra at vi kan forstå dette som at det ble hugget skram også i samband med mineringearbeider, vet vi ikke mer konkret om dette. Trolig ble det s. i samme hensikt som ved fyrsettingen, nemlig for å skape et svakt punkt som det kunne brytes mot, her ved avskytingen. Det kunne nok trenges da bergkruttets sprengkraft på denne tiden var nokså varierende. 

 

 

Fotnoter

1. Johannessen 1983 (212):212, note 9.