Skyteleire

Skyteleire/skydeleer 

 

Leire brukt som forladning over kruttet i borehuller.

 

S. måtte være helt uten sand el steinpartikler for å unngå farlig gnistslag og friksjonsantennelse når den ble stampet ned i hullet, og når renn-nålen skulle trekkes ut.