Slep

Slep/sidefelt/geslep (ty. Geschlepp) 

 

Sekundært stangfelt som gikk til en nabogruve.

 

S. kunne gå direkte fra vannhjulet som drev hovedfeltet eller være utgrenet fra dette.

Kraftoverføringen til s. som utgikk fra et vannhjul, skjedde via en påkobling til hjulets krumtapp(er), mens s. som var utgrenet beveget seg sammen med hovedfeltet.

S. kunne drive et pumpeverk (kunstslep), eller en heiseinnretning (kjerratslep).