Sprakestein

Sprakestein/sprakesten

 

Betegnelse på elastisk kvartsskifer som kunne gi meget store utslag ved fyrsetting, 2 meter eller mer etter en enkelt fyr, og som derfor var regnet som meget god fyrsten.[1]

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):343.