Springsten

Betegnelse på hornblendeskifer som løsnet i store stykker foran fyren ved fyrsetting, og som derfor ble regnet som meget "god fyrsten".[1]

 

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):343.