Sumpjern

Kaldkilingsredskap av smijern, brukt til å hugge i avsenkninger hvor det sto vann (sump).

 

S. var formet som en kile med stålsatt, spiss i den ene enden og flat nakke i den andre; liknet bergsjernet, men var noe større.