Synkfeisel

Hammer til å slå på sumpjernet med.

 

Funn ved Bergverksmuseets undersøkelser i Fyresdal, kan tyde på at s. også ble brukt sammen med vanlige bergsjern og fimmeler.[1]

 

Fotnoter

1. Berg 2006 (287):252.