Tykast

Plattform (kast) bygget i en sjakt for mellomlagring av ty (stein).