Utvinningsrett

 Rett etter Mineralloven til å utvinne statens mineraler.

 

Retten erverves ved å søke Direktoratet for mineralforvaltning. I lovens § 29 gis retningslinjer for slik søknad: ”Undersøker med best prioritet kan søke Direktoratet for mineralforvaltning om utvinningsrett. Utvinningsrett skal gis når søkeren sannsynliggjør at det i undersøkelsesområdet finnes en forekomst av statens mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid. Det kan ikke tildeles flere utvinningsretter i samme område.

 

For Direktoratets opplysninger om u., se http://www.dirmin.no/bergrettigheter/Sider/Bergrettigheter.aspx