Vals

Vals/valse/valse/valtz/valtze (ty. Walze/Waltze)

 

1. Gjennomgående jernaksel i forskjellige trehjul/-ruller, samt i svinger i stangfelt; 2. vertikalt stående rull/vals som trolig tjente til å bøye av heislinen (kjettingen) fra kjerraten fram til sjakten; 3. større rulle, f.eks. i valseverk.

 

Ad 1. V. var firkantede i midten og runde på endene slik at de kunne bevege seg i et bærelager. Dette lager var noen ganger utformet i hardt stein- eller tremateriale, men var vanligvis av jern (futeisen), da nedfelt i en trestokk. V. kunne også løpe rundt i øyet i en såkalt staltse (en lang bolt nedslått i et bæreelement, med et øye på toppen).

Ad 2. Opplysningene om ’valsekjerraten’ er usikre. Slik kjerrat er bare kjent fra Kongsberg Sølvverk hvor det ble bygget én i 1733. Tilnavn som ’hacke waltze’ og ’krock  waltze’ tyder på at valsene var utstyrt haker eller kroker, kanskje for å holde heisekjettingen på plass da den kunne ha en tendens til å gli av stående valser.[1]

 

Fotnoter

1. Berg B. I. 1998 (25):243.