Vangjernsbolt

 

 

Gjennomgående bolt som tjener som feste/forankring f.eks. for en feltstang som skal kobles til en svingarm med utsparte åpninger forsterket med vangjernsbeslag på svingens endeparti(er), se også stangjern 1.