Varmkiling

Løsbryting av fjell med enkle jernredskaper etter fyrsetting.

 

Ved fyrsetting  ble berget mørnet og oppsprukket slik at det kunne brytes løs, slås, eller stikkes ned med håndkraft. For redskapene som ble brukt, se følgende oppslag for nærmere omtale: Bergsjern, brekkstang, fimmelfeisel, håndfeisel, kilhakke, ortfeisel, ortrake og stikkjern.

Uttrykket ’varmkiling’ henspiller på motsatsen ’kaldkiling’, bryting med håndredskap på ’kaldt’ fjell enten som frittstående brytningsteknikk, eller som forberedende arbeid til fyrsetting.