Vitriolverk

Vitriolverk

 

Virksomhet som produserer kobbervitriol, også kalt blåstein og kobbersulfat.

 

Kobbervitriol ble tidligere først og fremst brukt som mineralfarge ved farging av tøyer, men også innen en rekke andre håndverksmessige og kunstneriske virksomheter. I dag brukes vitriol til impregnering av tre, beising av såkorn mm.

Fra Norge kjenner vi til fem v.:

- Det Harsjøiske Vitriol- og Farveverk , mulig bel. der hvor Harsjøgruven senere ble åpnet like nord for Røros; anlagt i 1693 for bergmester Henning Irgens' regning. Drevet til rundt 1700.[1]

- "Kongsberg"-verket. Ukjent anleggesår. Drevet med kis fra Sølvverkets gruve Verlohrner Sohn. Verket ble nedlagt midt på 1750-tallet pga dårlig kvalitet og liten avsetning.[2]

- Grøsli, Flesberg, Numedal. Anleggsår usikkert, kanskje slutten av 1700-tallet. Drevet sammen med et lite kobberverk. Regulær drift opphørte rundt 1840.[3]

- "Aasterud"-verket, Tyristranden. Anlagt 1789 på tidligere Tyristranden kobberverks grunn. Verket ble senere også drevet på kobber.[4]  

- V. under Foldalsverket, anlagt i 1864. (Navn/betegnelse ukjent). Råstoff her var røstet kobberholdig gods etter utvinning ved Sindings metode. Her ble torv brukt som brensel og produksjonen pågikk i månedene desember-februar.[5] Nedlagt 1876.[6]

 [1] Falck-Muus 1924 (362):56.

[2] Hermelin 1768:§77.

[3] Pers. medd. Bjørn Ivar Berg 11.9.14.

[4] Helland 1901:81.

[5] Hiorthdahl 1877:84,85.

[6] Vogt 1889(576):44.