Vorte

Vorte/nokke/nok (ty.Warze/Nocken)

 

Rund tapp som sto vinkelrett ytterst på krumtappens slagarm.

 

V. var enten påsmidd eller en del av en helstøpt krumtapp.

V. var påkoblingspunkt for en veivstang (pleiel) som overførte kraften fra/til en roterende aksel f.eks. en hjulstokk og en kurvstokk, fra/til et stangfelt.

Da v. ikke kunne skiftes ut separat, ble den ofte påsatt en fôringshylse for å unngå unødig slitasje.