Zeche

Zeche (ty.)

 

1. Betegnelse på en ’gruve’ som bergrettslig enhet; et definert område med bergrettigheter[1]; 2. eldre, alminnelig betegnelse på gruve.

 

Ad 1. Z. beskrives konkret som så mye felt et geverkskap har i forlening, det være seg stoll eller fundgruve med eller uten et eller flere mass.[2]

 

Fotnoter

1. Berg B. I. 2006: 396.
2. Berward og Schönberg 1693:109.