Aksise

Aksise/accise/sise

 

Avgift pålagt kobber- og jernverkene pr. produsert enhet.

 

A. var en relativ beskjeden avgift. For kobberverkene opplyses det om en avgift på 2 ort pr. skippund garkobber[1], dvs. ca. 3 rdl/tonn eller ½ - 1 % avgift på salgsverdien av kobberet[2]. For jernverkene opplyses om en avgift på 6 shilling pr. skippund stangjern, dvs. 37,5 shilling pr tonn, eller rundt 0,6 % av prisen på jern.[3]

            A. var opprinnelig en innførselstoll på visse varer, senere en mer generell avgift på tollpliktige varer som ble inn- eller utført sjøveien. Ifølge interimsprivilegiene av 1687 var kobber- og jernverkene fritatt for a. på importerte varer som materialer, mat og drikke.

            I 1723 ble det opprettet en egen stilling som kobbertiende- og aksisekontrollør i Trondheim.

 

Varia:

- A. var fra først av en importavgift på øl og vin og er den eldste kjente tollavgift i nyere tid. Det er uvisst hvor gammel a. er i Norge.[4]

 [1] Bl.a. Hermelin 1768: 102.

[2] Iflg. Salmonsens Konversationsleksikon (1914), bd 1:126 ble a. i 1760-årene fastsatt til ½ %.

[3] Beregningen bygger på Berg P.S. 1985: 11 for størrelsen på a., på Vogt 1908 (351) for jernprisen.

[4] Norsk historisk leksikon 1999: 12.