Bane

Bane (ty. Bahn)

 

1. Transportbane (fordrebane) til å skyve eller slepe gruvevogner på, ofte laget av enkle, festede eller ufestede treplanker, se løpe; 2)  glidebane for heistønnene i sjaktene; 3. den sirkelrunde banen hestene gikk på i hestevandringen, gjerne kalt hestebane; 4. a) slagflate det blir slått med på verktøy som hammere og slegger (b. som regel stålsatt), b) endeflate det blir slått på på verktøy som bergsjern og naver.