Bornitt

Bornitt/broket kobber/brogetkobber/buntkobber/blåkoppar/blaakobber/kobberlazur

 

Sulfidisk ertsmineral av kobber og jern med kjemisk formel Cu5FeS4.

 

Mineralet har en spesifikk vekt på 5 og lar seg lett skjære med kniv. Det har en karakteristisk farge. Friske bruddflater er mørk rødbrunlig, men overflaten anløper lett og får en blålig, broket farge med innslag av rødt.

B. er nest etter kobberkis det viktigste kobbermineralet. Mineralet har i ren form et kobberinnhold på 55,5 %. Det forekommer og brytes sammen med andre mineraler, som kobberglans og kobberkis. B. opptrer flere steder i Telemark, samt i Årdal og ved Grorud (Oslo) hvor det har vært  gruvedrift på bornittforekomster.

B. har vært hovedmineral ved store kobbergruver i Chile.

 

Varia:    

- Mineralet er oppkalt etter den østerrikske metallurg Ignaz Edler von Born (1742-1791).