Kobberglans

Kobberglans/kobber(I)sulfid/kobberglas/chalkositt/chalcocitt 

 

Kobbersulfid, Cu2S, med 80 % kobber.

 

K. tilhører gruppen svovelfattige, kobberrike sulfidmineraler.

Spesifikk vekt 5,5-5,8. Farge grålig svart; liten hardhet.

K. forekommer og brytes sammen med andre kobbermineraler som bornitt og kobberkis. I Norge finnes mineralet i mindre mengder på hydrotermale gangforekomster (se hydrotermal dannelse) bl.a. i Telemark og i Årdal.

I bessemermetallurgien (se bessemering) kalles flytende kobber(I)sulfid hvittmetall.

K. har vært den dominerende malmtype bare ved noen få gruver, bl.a. i Cornwall.[1]

Fotnoter

1. Vogt 1895 (317):108.