Brudd

Brudd/vinkelavbrudd/avbrudd/afbrud/avbrøtt/afbrøtt/afbrødt

 

Forandring av et stangfelts linje opp/ned eller sideveis.

 

B. skyldtes i dagen terrengfluktuasjoner/-hindringer, i gruven retningsendringer i sjakten.

B., særlig sideveis, bød på tildels store tekniske utfordringer. Alt etter situasjonen ble det brukt ulike typer ’avbruddskonstruksjoner’ for overføring av skyvekraften når stangfeltet dreide ut fra sin første linje. For b. i dagen se avbruddssvinge, vendebukk og kunstkors, for b. i sjakten se brødtsvinge, avbruddsrull, kunstrull og bjørn, dessuten ble det brukt halvkors både i dagen og i sjakten.