Dragstempel

Dragstempel (ty. Tragstempel)

 

Grov tømmerstokk brukt som bærebjelke for plattformer i sjakt, eller ved strossebryting (kaster (1.,2.)).

 

D. ble for det meste brukt til forbygninger som skulle tjene til lagring av gråstein (som man da slapp å frakte ut av gruven). Pga belastningen var det nødvendig med grove stokker som ble solid forankret i fjellveggen, gjerne i uthogde spor, såkalte arbinger. Etter vurdering av belastningen og fjellets beskaffenhet i hvert enkelt tilfelle ble d. lagt inn med ned til 25 cm avstand.[1]

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:27.