Forbygge

Forbygge (ty. verbauen)

Foreta nødvendige arbeider, særlig tømmermannsarbeider, for å gjøre gruven fremkommelig og sikker, samt muliggjøre forskjellige driftsmåter og funksjoner.

 

Typiske forbyggingsarbeider var å utstyre sjaktene med stiger og opptre, sette opp tømmerforstøtninger, legge bordløper i stoller, bygge slepebaner o.a..