Opptre

 Opptre/optræ/optræd/overlegg/overlægg (ty. Abtritt)

 

Gulving (tregulv) i fahrsjakten med mannhull som stigen står i, og som tjener som repos for den klatrende og plattform for neste stige.

 

Iflg. en Kongsberg-kilde fra rundt 1800 var avstanden mellom o. 6-7 m (stigene skulle være 8 m eller kortere). Videre opplyses at gulvet er lagt med grov plank, spikret fast på 2-3 bjelker, fastslått mellom sjaktveggene i en avstand på 1,5 m. Hullet i o. er 1 alen (63 cm) i diameter og gis en utsparing som anlegg og sikring for stigens stabilitet. Var det fare for at større stein kunne falle ned, skulle o. tildekkes med solide trestenger (kastenstenger) for å unngå skade. Stigen festes til o. med jernkroker (fahrthasper).[1]

I gruver som var plaget med gruvegass, ble o. laget av sprinkelverk for at ikke gass skulle samle seg under gulvet.

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:30.