Fahrsjakt

Fahrsjakt/farsjakt/faringsskakt/farskakt/fahreskakt (ty. Fahrschacht)

 

Sjakt hvor folk kom seg ned og opp av gruven.

 

I tidligere tider hadde f. rekker av stiger (fahrter) og gulv (opptre) for faringen. Helst skulle f. legges til  trygge sjakter der det var lite fare for nedfall. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det mange steder installert elektrisk drevne mannskapsheiser i f.. 

 

Varia:

- Ved Kongsberg Sølvverk ble faringen i Kongens gruve i en overgangsperiode besørget av en farkunst (bygget i 1881) med vannsøylemaskin som kraftmaskin. Farkunsten kunne ta arbeiderne opptil 300 m ned i gruven uten at de behøvde å slite i stigene.