Fart

Fart/fahrt/fort/gruvefahrt/gruvefart/gruvefort/foert (ty. Fahrt)

 

Stige brukt til å komme opp gjennom sjakter, stigorter og strosser, vanligvis mellom 7 og 10 m lange.

 

F. var som en vanlig stige med sjinkler og trinn, som regel av tre, men også jernstiger var i bruk. Metallstiger var imidlertid kostbare og ubehagelige å "fare på" når det var kaldt.

Ellers ble det i enkelte tilfeller brukt stokker som hadde innhugde trinn eller som var beslått med jerntrinn, fordi slike stokker lettere unngikk skader ved steinsprut fra sprengninger enn vanlige stiger.

Om stigetrinnene (av tre) er det opplyst at de hadde en avstand på 25 cm, var 2,5 cm tykke og 7,5 cm brede, dog noe bredere på midten. I sjaktene ble f. festet til opptreet med jernkroker (fahrthasper).[1]

 

 

 

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:30.