Fyllort

Fyllort/fylort/fyldort/fyllplass (ty. Füllort) 

 

Sted i gruven hvor utbrutt bergmasse oppsamles for uttransportering i dagen; lasteterminal.

 

Ofte var f. et krysningspunkt mellom gruvens horisontale og vertikale drifter. Her ble massen enten omlastet fra horisontaltransport med trillebår/tomannsbår/vogn til vertikaltransport gjennom sjakt i tønner, eller omlastet fra vertikaltransport gjennom sjakt til uttransportering gjennom stoll.

F. kunne også være et sted hvor masse ble omlastet for videre transport langs den samme linje, f.eks. når det ble heist satsvis med haspler som sto under hverandre i dypet, se haspel.      

           Fyllort brukes også i dagens bergverksdrift, da som betegnelse på en lasteterminal for skipper og heisekurver.

 

Varia:

- Ved Konnerudverket (ved Drammen) var f. sentrum i gruven Wedels eie. Her var det satt opp to tråhjul med diameter 6 m til heising av malmen. To mann gikk sammen i hjulet og oppfordret i skiftet 40 tønner malm à 157 kg fra drøye 100 meters dyp. I tillegg var det installert en håndhaspel  beregnet for fire mann for heising av tønner à 85 kg fra 75 meters dyp.

Massen ble lastet over i en vogn som tok ca 700 kg, en tyhund, som ble skjøvet ut av stollen av såkalte ’hundeløpere’.[1]

Fotnoter

1. Bjørløw-Larsen og Sellæg 2002:53.