Gjennomslag

Gjennomslag/durchslag/giennemslag/dørslag/durkslag/dørgslag (ty. Durchschlag)

 

Stedet der det skapes en åpen forbindelse mellom to drifter som møtes.

 

G. kunne skje der en stollort (gruvegang fra dagen) og en motort (gruvegang drevet inne fra gruven) møttes. G. kunne også inntreffe mellom andre drifter, f.eks. mellom et tverrslag og en sjakt.

Alt etter hensikten med driften åpnet g. for bedre ventilasjon, bedre avrenning, lettere transport eller andre formål.

 

Varia:

- 'Durchschlag' ble brukt i norsk bergmannsspråk i betydningen tappøks.

- Ved Kongsberg Sølvverk kalte man det å gjøre gjennomslag for å ”dørje” eller å ”slå dørj".

- Kjøkkenredskapet ’dørslag’ har samme etymologi som vårt ’gjennomslag’, da i betydningen et redskap man ’slår vann gjennom’. ’Dør’ er nedertysk for ’durch’ og har kommet inn i norsk med de mange nordtyskere som gjennom tidene innvandret til Norge som embetsmenn, offiserer, kjøpmenn mm.