Halvsvinge

Lettere svingarm i et stangfelt.

 

H. var

1. betegnelsen på hjelpesvinger mellom tyngre blokkensvinger på rette strekninger i et stangfelt. H. var aldri første og siste svinge i et stangfelt, og ble heller ikke brukt i forbindelse med retningsendringer (brudd) i feltet. H. svingte frem og tilbake om en aksel opplagret i en jernbøssing nedfelt i langsgående stag som hvilte på bukker;

2. betegnelsen på en svinge som var opplagret i enden og som derfor bare kunne føre en stangrekke. Slike h. var gjerne kortere enn ’fullsvingene’, jfr 1., og ble bl.a. alltid brukt til å føring av sjakt-feltene (pumpefelt, bankefelt).