Ferskeherd

Ferskeherd/ferskeovn/ferskningsovn/herdovn/hammerherd/hammerhærd

 

Åpen eller innelukket herd (smeltekar) der råjern og stangjernsemner smeltes ned, hhv. oppvarmes med trekull i en sterk luftstrøm og bearbeides i en prosess for fremstilling av smibart jern, se tyskfersking og lancashirefersking.

 

F. var plassert i nærheten av stangjernshammeren slik at den glødende, tunge smelten fra herdferskingen enkelt kunne legges på ambolten for utbanking/smiing med en fallhammer.

            F. i Norge var hovedsakelig av to typer, tyskherd og lancashireherd.