Hjulbekk

Avløp for vannhjulets driftsvann.

 

Det var viktig med godt fall på h., og at denne alltid ble holdt fri for tilstopping av is o.lign. Ved slik tilstopping ville vannstanden stige og hjulet kunne komme til å bade i sitt eget avløpsvann, noe som ville virke bremsende på hjulets rotasjon. Spesielt var dette avgjørende for overfallshjulene som, motsatt brystfallshjulene og underfallshjulene, roterte mot strømretningen i h.. Se også vannhjul, hjulstue og bakvann